Meer dan ooit trekken jonge gezinnen weg uit Amsterdam. Dit blijkt uit een rapport van de Rabobank. Het gebrek aan betaalbare woningen is één van de oorzaken.

Goede doorstroming, ouderen die plaatsmaken voor jongeren, zou een oplossing kunnen zijn. Bouw Woon Leef ging langs bij Hans Wamsteeker (84). Hij zou wel plek willen maken voor een familie, maar dan moet er wel een passende woning voor hem zijn.
Meer weten van Hans zijn verhaal? En hoe we een betaalbare stad kunnen regelen? Kijk dan naar de nieuwe docu van Bouw Woon Leef genaamd Stad op Slot. >>

Bouw Woon Leef is een platform van AT5 over stedenbouw, architectuur en wonen in de Metropoolregio Amsterdam.

Noot van de redactie:
De oplossingen van deskundigen die aan het woord komen in 'Stad op Slot' komen vooral neer op bijbouwen.
In veel buurten is het toevoegen van nieuwe woningen geen optie. Er is geen ruimte voor.
Een onderlinge verkoop/gunning is dan een mogelijkheid. Maar dat kan alleen als mensen geholpen worden bij het veilig stellen van hun sociale netwerk (waarde) en geen speelbal worden van een economisch gewin van derden.