14 November 2022 kwamen we voor het eerst bijeen: eigenaren, bewoners die al lang in de buurt woonden en in de spiegel keken over blijven wonen in je eigen buurt over tien jaar tijdens de buurtconferentie 'Wonen nu en later'

Hoe ouder je wordt hoe belangrijker het is om je bewust te zijn van de noodzaak om een bij de leeftijd en algehele fitheid passende woonruimte te hebben. Tegelijkertijd schuift iedereen graag de confrontatie met zaken als verouderen, alleen komen te staan, verbouwen, doorstromen en verhuizen voor zich uit.

Soms voel je je ineens door de omstandigheden gedwongen om wel in actie te komen en dan ben je daar niet altijd meer goed toe in staat. Onder tijdsdruk is het overwegen en het nemen van de voor jou juiste beslissing altijd moeilijker

Het bepalen van het goede moment is ingewikkeld, je verhuist te vroeg of je bent te laat.

Veel groepsleden wonen nu alleen of met twee in de ruimte die ze vroeger met een gezin in beslag namen. Niemand staat onwelwillend tegen kleiner wonen en verkopen aan/ruilen met mensen, gezinnen, die groter willen wonen. Hoe elkaar te vinden is wel een uitdaging.

We zijn begonnen met deze website: blijvenwoneninjeeigenbuurt.nl om daarop verhalen te verzamelen en zo een begin te maken met bewustworden, bekend maken en in contact komen. Ook houden we maandelijks een wooncafé om woonverhalen uit te wisselen en ervaringen te delen. Op deze website staan een aantal woonverhalen.

Bij onze maandelijkse bijeenkomsten komen er ook inzichten in de groep tot stand:
  • Bewustwording van je eigen situatie en nadenken over de toekomst is een belangrijk onderdeel van het bepalen van het bijna goede moment om in actie te komen
  • Een netwerk opbouwen en onderhouden is belangrijk om je woonsituatie duurzamer/ langer houdbaar te maken
  • Bij een netwerk is het van belang dat er een balans is tussen geven: wat heb je zelf te bieden aan de ander, en nemen: wat zou je graag ontvangen van de ander.
  • Er zijn partijen in de stad die heel graag in contact komen met eigenaars/ bewoners van grotere huizen, in elke straat is te zien wat er gebeurt als je je pand uit handen geeft: souterrains uitgraven, huizen optoppen, splitsen en dan aan de meestbiedende per etage/ appartement verkopen. De samenstelling van de buurt verandert dan, instroom van meer gegoede mensen en expats, uitstroom van ouderen en verlies van samenhang en diversiteit.
  • Als je er alleen voor staat of als je jezelf niet weerbaar/ deskundig genoeg voelt zou het prettig zijn de verschillende vraagstukken rond je onroerend goed, verduurzaming, financiën, met een belangeloze expert te bespreken, samen met iemand uit de groep als een soort onpartijdige toehoorder, om een gevoel van haast en druk weg te nemen en alles later nog eens te kunnen bespreken met elkaar.
  • Wij stellen onze groep open voor deelname/ uitwisseling van mensen uit andere stadsdorpen, de thema’s die spelen zijn niet beperkt tot onze buurt, en de kennis en inzichten van elkaar zijn van harte welkom

Als de strootjes in de hooiberg met elkaar in contact komen zijn de spelden snel gevonden en zullen er meerdere spelden blijken te zijn.