Dat is iets waar ik sinds de woon conferentie, die georganiseerd werd door stadsdorp Vondel/Helmersbuurt, over nadenk. Ik was daar als tafelvoorzitter vanuit Stadsdorp de Pijp waar ik actief ben.

Sindsdien ben ik betrokken gebleven bij de ‘woon cafés' die daarna door hen belegd zijn. Tijdens deze bijeenkomsten kijken we naar hoe je in je eigen buurt kan blijven wonen als ‘bewoner/eigenaar’. Dat is niet op mij van toepassing maar sinds deze bijeenkomsten denk ik daar zelf dus ook over na.

Ook over het tijdstip dat je het ‘later’ gaat invullen. En wat is dan belangrijk voor mij in mijn keuze? Allemaal vragen die al als een soort planeten in mijn hoofd rondcirkelde.

Toevallig deden wij vanuit ons stadsdorp de Pijp mee met een pilot waarin gekeken wordt wat je nodig hebt als je zelf kwetsbaar wordt. En van wie dat denkt te krijgen. We kregen een afbeelding te zien, zoals onderstaande figuur.

Meteen werd het duidelijk dat het dus niet alleen over je woonsituatie gaat maar dat er een veelheid van factoren meespelen.

We werden gevraagd welke drie bollen + waren en welke drie een – kregen. En welke relatie de bollen onderling hadden. Ik begon mijn oefening met nog een cirkel om alle bollen heen te tekenen ‘de buurt’.

En al plussend en minnend realiseerde ik me dat al die bollen een soort communicerende vaten waren. Want je kunt wel prachtig en aangepast wonen een dikke + maar als alle andere bollen een dikke – zijn zal je kwaliteit van leven niet hoog zijn. En het is individueel bepaald, welke plussen voor mij belangrijk zijn, kunnen voor een ander er wel niet toe doen.

Voor mij zijn ‘ontmoetingsplaatsen’ en de ‘digitale wereld’ belangrijk terwijl mijn echtgenoot inzet op ‘mantelzorg’ en ‘buren’. Maar ook de kwetsbaarheid zelf geeft denk ik andere keuzes. Als ik mentaal kwetsbaar zou worden is een veilige omgeving voor mij het belangrijkste. Vooral die buitenshuis. Als ik fysiek kwetsbaar zou zijn is een veilige omgeving binnenshuis het belangrijkste. Wat kun je dan nu doen nu je nog niet kwetsbaar bent?

Wat mij goed deed was dat we er samen over nadachten en het er met elkaar over konden hebben op een open manier. Dat is al goede start want als je weet waar je plussen en minnen zitten kun je daar misschien nog in investeren. En om het af en toe eens te herhalen want over een jaar kan het allemaal wel heel anders zijn.

Titia